AKVO-aktivita vody

AKVO, s.r.o.

je výhradným zástupcom firmy NOVASINA AG pre Slovenskú republiku

AKVO s.r.o. je dodávateľom presných a spoľahlivých švajčiarskych prístrojov na meranie aktivity vody a relatívnej vlhkosti

Aktivita vody

Aktivita vody je termodynamická veličina vyjadrujúca energetický stav vody v potravinách.

  • Je kvalitatívnym meradlom energie, ktorá sa má do systému dodať, aby molekuly vody boli schopné prejsť do plynnej fázy.
  • Je vnútorným faktorom prostredia potravín určujúcim stabilitu ich mikrobiologických, chemických, enzymatických a fyzikálnych vlastností.


Predstavujeme

presné a spoľahlivé švajčiarske prístroje na meranie aktivity vody a relatívnej vlhkosti