AKVO-aktivita vody

AKVO s.r.o.,

výhradný zástupca NOVASINA AG,

je dodávateľom presných a spoľahlivých švajčiarskych prístrojov na meranie aktivity vody  a relatívnej vlhkosti

Aktivita vody

Aktivita vody je termodynamická veličina vyjadrujúca energetický stav vody v potravinách.

  • Je kvalitatívnym meradlom energie, ktorá sa má do systému dodať, aby molekuly vody boli schopné prejsť do plynnej fázy.
  • Je vnútorným faktorom prostredia potravín určujúcim stabilitu ich mikrobiologických, chemických, enzymatických a fyzikálnych vlastností.