AKVO-aktivita vody


AKVO s.r.o. je výhradný zástupca firmy NOVASINA AG

na Slovensku


AKVO s.r.o.


dodávateľ presných a spoľahlivých švajčiarskych prístrojov na meranie aktivity vody a relatívnej vlhkosti

Predstavujeme

presné a spoľahlivé švajčiarske prístroje na meranie aktivity vody a relatívnej vlhkosti