Kalibrácie

+421 903 383 172

akvo@akvo-aktivita-vody.sk

Certifikované systémy kvality a bezpečnosti potravín, správna výrobná i laboratórna prax vyžadujú periodické kalibrácie prístrojov


Ponúkame:

  • oficiálne kalibrácie (všeobecne odporúčané sú ročné intervaly)
  • certifikované štandardy
  • štandardy s certifikátom UKAS

Systém NOVASINA umožňuje kalibrovať prístroje v celej oblasti hodnôt av, dokonca  aj v oblasti veľmi nízkych hodnôt 0,04 - 0,06 . K dispozícii máme 13 opakovane použiteľných štandardov v originálnych tabletách. Podľa typu prístroja vykonávame kalibrácie od 3 do 11 kalibračných bodov.

So štandardmi NOVASINA môže zákazník overovať kalibráciu v kratších intervaloch, napr. mesačne, štvrťročne a pod., obyčajne v závislosti od počtu meraných vzoriek.