Riešenia - aplikácie

Potrebujete

 • obmedziť rast a rozmnožovanie mikroorganizmov?
 • rozdeliť potraviny na vhodné pre rast mikroorganizmov a potraviny, v ktorých konkrétne mikroorganizmy už nerastú?
 • zlepšiť výber surovín pre potravinársky priemysel (sušené plody, orechy, byliny, koreniny, pasty a pod.)?
 • nastaviť podmienky optimálnej lepivosti tabliet a zachovania stability účinných látok v nich?
 • zabezpečiť životaschopnosť lyofilizovaných mikrobiálnych kultúr?
 • zabezpečiť mikrobiologickú neškodnosť tepelne neopracovaných mäsových výrobkov?
 • monitorovať kritický limit pre rast a rozmnožovanie Listeria monocytogenes?
 • optimalizovať fyzikálne vlastnosti potravín?
 • chrumkavosť keksov, napolitániek?
 • krehkosť suchého pečiva a čipsov, ich lámavosť?
 • konzistenciu náplní?
 • vlastnosti obalov pri ich formovaní?

Riešenie: stanovovať  kritický limit av kvalitným presným kalibrovateľným prístrojom s definovanou a stabilnou reprodukovateľnosťou merania?

Prečo vyvíjať nové výrobky bez regulácie dôležitých faktorov prostredia potravín?                   av, pH, ...