PONÚKAME

Ku spektru kvalitných a presných švajčiarskych prístrojov na meranie aktivity vody a relatívnej vlhkosti:

PONÚKAME

kalibrácie, štandardy, príslušenstvo, náhradné diely, konzultácie, poradenstvo, aplikácie, riešenia pre potravinársky a farmaceutický priemysel

+

možnosť prenájmu prístrojov

na základe dohodnutých podmienok

  • Špičkový prístroj LabMaster-aw neo je určený pre vedecké pracoviská, certifikované skúšobné laboratóriá, potravinárske, kozmetické a farmaceutické firmy pre presné a spoľahlivé meranie av v CCP/HACCP
  • meranie pri referenčnej teplote 25 °C ± 0,1 °C (meracia komôrka sa temperuje a chladí)
  • Presný a spoľahlivý prístroj LabTouch-aw - určený pre vedecké pracoviská, certifikované skúšobné laboratóriá, potravinárske, kozmetické a farmaceutické firmy pre presné a spoľahlivé meranie v CCP/HACCP
  • meranie pri referenčnej teplote 25 °C ± 0,1 °C (meracia komôrka sa temperuje, ale nechladí)