O nás

Sme malá spoločnosť reprezentujúca švajčiarsku firmu NOVASINA AG, výrobcu prístrojov na meranie aktivity vody a relatívnej vlhkosti. Zabezpečujeme predaj, servis a kalibráciu prístrojov, dodávku originálnych dielov, štandardov, senzorov a v neposledom rade aj konzultácie a riešenia v oblasti mikrobiologickej kvality, bezpečnosti a trvanlivosti potravín, kozmetických a farmaceutických prípravkov.


Prístroje na meranie aktivity vody a aplikácie v potravinárskej praxi prameniace z vedeckých poznatkov a skúseností