Referencie

Nestlé Slovensko, s.r.o.

Mondelez SR Production s.r.o.

I.D.C. Holding, a.s.

de Miclén a. s. (GSK group)


Potravinárske podniky

PMP, a.s.

Svaman, s.r.o.

Tauris Nitria, s.r.o.

Cimbaľák, s.r.o.

AgrotradeGroup, s.r.o.

Certifikované laboratóriá úradnej kontroly

ŠVPÚ DK - Bratislava

ŠVPÚ DK - Dolný Kubín

ŠVPÚ DK - Prešov

ŠVPÚ DK - Košice

Certifikované laboratóriá

Eurofins Bel/Novamann s.r.o.

Analpo, s.r.o.

ALS SK, s.r.o.


Veda, výskum a vzdelávanie

FCHPT STU

STU Vital, s.r.o.

VÚP Bratislava NPPC Nitra

UVLF Košice

SPU Nitra