LabMaster-aw neo

  Tento prístroj chcete mať v laboratóriu

V poradí druhý prístroj série LabMaster so špičkovou technológiou, dokonalý pre každodenné rutinné stanovenie aktivity vody v potravinárskych a farmaceutických QC-laboratóriách. Prístroj je taktiež vhodný pre vedecké účely zamerané na štúdium príčin mikrobiologického kazenia potravín a iných nežiaducich zmien fyzikálneho a chemického charakteru.
K dispozícii verzie s dvoma typmi senzorov. 

Prednosti LabMaster-aw neo:

  • automatické overenie alebo kalibrácie
  • bezkontaktnú identifikáciu štandardov
  • rýchly režim merania, ktorý zaručuje dokončenie merania do 10 minút
  • dodatočné funkcie, ako úplná regulácia teploty v rozmedzí 0 - 60 °C, rozsah merania 0,0300-1,0000
  • oveľa jednoduchšia manipulácia s chemickými ochrannými filtrami vďaka ich magnetickému upevneniu

Prístroj prirodzene vyhovuje všetkým normám, ako sú AOAC, ISO, USP a ďalšie.

Vynikajúci prístroj  pre bezproblémové meranie aktivity vody a bezpečnú dokumentáciu nameraných údajov. Stupeň ochrany je akceptovaný auditmi a systémami riadenia kvality v súlade s 21 CFR 11 (21. hlava, článok 11) Kódexu amerických federálnych predpisov Úradu pre potraviny a lieky USA (FDA)  o elektronických záznamoch a podpisoch.

Teraz aj s bezdrôtovou čítačkou čiarových kódov