Prediktívna mikrobiológia a mikrobiologické hodnotenie rizika

06.02.2017

Prediktívna potravinárska mikrobiológia je interdisciplinárny vedný odbor spájajúci poznatky klasickej mikrobiológie s využitím poznatkov matematiky, štatistiky, informačných systémov a technológií. Učebnica opisuje dve dôležité súčasti moderného prístupu zabezpečenia mikrobiologickej bezpečnosti potravín, koncept prediktívnej mikrobiológie a koncept mikrobiologického hodnotenia rizika. Pomocou matematických modelov kvantifikujúcich odozvy mikrobiálnych populácií na faktory prostredia opisuje a predpovedá správanie sa
mikroorganizmov v požívatinách.

Valík, Ľ. a Ačai, P. (2016). Prediktívna mikrobiológia a mikrobiologické hodnotenie rizika. Vydavateľstvo STU, Bratislava, 160 s.K dispozícii aj u AKVO s.r.o.

V prípade záujmu, stačí zaslať mail alebo objednať telefonicky.