Aplikovaná mikrobiológia požívatín

04.02.2017

V publikácii sa zainteresovaný čitateľ ako aj čitateľ študujúci potravinárske technológie na príslušných vedeckých a pedagogických pracoviskách oboznámi so všeobecnými vlastnosťami mikroorganizmov prichádzajúcich do úvahy v potravinárstve. Oboznámi sa s mikroorganizmami a ich významom pri výrobe a kontrole požívatín všeobecne a špeciálne aj z hľadiska jednotlivých potravinárskych výrobných odvetví. Získa informácie o možnostiach a mechanizmoch mikrobiologického kazenia požívatín a tiež aj o nebezpečenstvách vyplývajúcich z možnosti prenosu choroboplodných mikroorganizmov z ich prameňa na človeka. Na zamedzenie tohto prenosu sa z mikrobiologického hľadiska pojednáva o pasterizácii, sterilizácii, ultrapasterizácii a iných technologických pochodoch predlžujúcich trvanlivosť požívatín a slúžiacich na zabezpečenie ich hygienickej bezchybnosti a zdravotnej neškodnosti.

Görner, F., Valík, Ľ.: Aplikovaná mikrobiológia požívatín. Bratislava: Malé Centrum, 2004, 528 s. ISBN 80-967064-9-7