V publikácii sa zainteresovaný čitateľ ako aj čitateľ študujúci potravinárske technológie na príslušných vedeckých a pedagogických pracoviskách oboznámi so všeobecnými vlastnosťami mikroorganizmov prichádzajúcich do úvahy v potravinárstve. Oboznámi sa s mikroorganizmami a ich významom pri výrobe a kontrole požívatín všeobecne a špeciálne aj z...